Logo

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych o/Katowice

Street:
Podgórna 4
Region:
Śląskie
Post code:
40-026
City:
Katowice
Phone:
48501810149
Informacje organizacyjne.

Organizatorem szkoleń jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Katowicach.

W szkoleniach on-line może brać udział maksymalnie 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt uczestnictwa w szkoleniach on-line:
    • dla członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa – bezpłatne,
    • dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
    • dla pozostałych uczestników – 160,00 zł/ osobę.
    • kurs kosztorysowania I stopnia – 1.500,00 zł/ osobę

Koszt uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych:
    • dla członków Okręgowych Izby Inżynierów Budownictwa – 80,00 zł/ osobę,
    • dla członków PZITS i studentów – 80,00 zł/ osobę,
    • dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 200,00 zł/ osobę.

Prawo budowlane i KPA dla wszystkich uczestników - 200,00 zł/ osobę

Możliwość udziału w szkoleniu wyłącznie w przypadku wolnych miejsc, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem: e-mail: pzits@pzits.com.pl

Uczestnictwo w szkoleniach jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika szkolenia w celach marketingowych. Wyrażone zgody mogą być wycofane w każdym czasie.


Archiwizacja i retransmisje szkoleń.

Wszystkie szkolenia objęte są Prawem Autorskim. Nie wyrażamy zgody na ich utrwalanie w jakiejkolwiek formie, udostępnianie lub publikowanie. Szkolenia bez retransmisji.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Uwagi!
1. Uczestnicy szkolenia, którzy nie podadzą pełnych i prawidłowych danych osobowych zostaną wyłączeni ze szkolenia.
2. Członkowie OIIB zobligowani są do wpisywania pełnego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail zarejestrowanego w bazie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.