Logo

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych o/Katowice

Street:
Podgórna 4
Region:
Śląskie
Post code:
40-026
City:
Katowice
Phone:
48501810149
Informacje organizacyjne.

Organizatorem szkoleń jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Katowicach.

Szkolenia organizowane są w formie otwartej oraz zamkniętej.

W szkoleniach on-line może brać udział maksymalnie 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzimy szkolenia otwarte (poprzez platformę szkoleniową PIIB) oraz zamknięte na platformie ClicMeeting PZITS/O Katowice.

Szkolenia otwarte - udział bezpłatny dla członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.

Szkolenia zamknięte - udział bezpłatny dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inzynierów Budownictwa.


Koszt uczestnictwa w szkoleniach on-line otwartych:

    • dla członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa – bezpłatne,
    • dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
    • dla pozostałych uczestników – 120,00 zł/ osobę.

Koszt uczestnictwa w szkoleniach on-line zamkniętych:

    • dla członków ŚlOIIB – bezpłatne,
    • dla członków OIIB, PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
    • dla pozostałych uczestników – 120,00 zł/ osobę.

Koszt uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych:

    • dla członków Okręgowych Izby Inżynierów Budownictwa – 70,00 zł/ osobę,
    • dla członków PZITS i studentów – 70,00 zł/ osobę,
    • dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 160,00 zł/ osobę.

Prawo budowlane dla wszystkich uczestników - 160,00 zł/ osobę

Możliwość udziału w szkoleniu wyłącznie w przypadku wolnych miejsc, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem: e-mail: pzits@pzits.com.pl


Archiwizacja i retransmisje szkoleń.

Wszystkie szkolenia objęte są Prawem Autorskim. Nie wyrażamy zgody na ich utrwalanie w jakiejkolwiek formie, udostępnianie lub publikowanie. Szkolenia bez retransmisji.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu z przyczyn niezależnych od Organizatora.