Logo

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych o/Katowice

Street:
Podgórna 4
Region:
Śląskie
Post code:
40-026
City:
Katowice
Phone:
48501810149
Informacje organizacyjne.

Organizatorem szkoleń jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Katowicach.

W szkoleniach on-line może brać udział maksymalnie 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt uczestnictwa w szkoleniach on-line:

    • dla członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa – bezpłatne,
    • dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
    • dla pozostałych uczestników – 160,00 zł/ osobę.
    • kurs kosztorysowania I stopnia – 1.500,00 zł/ osobę

Koszt uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych:

    • dla członków Okręgowych Izby Inżynierów Budownictwa – 80,00 zł/ osobę,
    • dla członków PZITS i studentów – 80,00 zł/ osobę,
    • dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 200,00 zł/ osobę.

Prawo budowlane i KPA dla wszystkich uczestników - 200,00 zł/ osobę

Możliwość udziału w szkoleniu wyłącznie w przypadku wolnych miejsc, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem: e-mail: pzits@pzits.com.pl

Uczestnictwo w szkoleniach jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażone zgody mogą być wycofane w każdym czasie.


Archiwizacja i retransmisje szkoleń.

Wszystkie szkolenia objęte są Prawem Autorskim. Nie wyrażamy zgody na ich utrwalanie w jakiejkolwiek formie, udostępnianie lub publikowanie. Szkolenia bez retransmisji.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu z przyczyn niezależnych od Organizatora.


Audyt energetyczny. Pakiet ENERGOSYSTEM.
https://pzitsoddzialkatowice.clickmeeting.com/audyt-energetyczny-pakiet-energosystem-
Badanie szczelności i możliwości uszczelnienia dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
https://pzitsoddzialkatowice.clickmeeting.com/badanie-szczelnosci-i-mozliwosci-uszczelnienia-dla-sieci-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-
Błękitno – zielone rozwiązania w infrastrukturze. Projektowanie obiegu wody deszczowej.
https://pzitsoddzialkatowice.clickmeeting.com/blekitno-zielone-rozwiazania-w-infrastrukturze-projektowanie-obiegu-wody-deszczowej-
Uzdatnianie wody dla specjalnych celów.
https://pzitsoddzialkatowice.clickmeeting.com/uzdatnianie-wody-dla-specjalnych-celow-
Magazynowanie i podczyszczanie wód opadowych z metali ciężkich, mikroplastiku i zanieczyszczeń
https://pzitsoddzialkatowice.clickmeeting.com/magazynowanie-i-podczyszczanie-wod-opadowych-z-metali-ciezkich-mikroplastiku-i-zanieczyszczen
Sposoby odwadniania wykopów. Systemy zabezpieczania robót ziemnych.
https://pzitsoddzialkatowice.clickmeeting.com/sposoby-odwadniania-wykopow-systemy-zabezpieczania-robot-ziemnych-
Wentylacja hal przemysłowych.
https://pzitsoddzialkatowice.clickmeeting.com/wentylacja-hal-przemyslowych-
Oczyszczanie powietrza. Technologie neutralizacji substancji chemicznych i nieprzyjemnych zapachów.
https://pzitsoddzialkatowice.clickmeeting.com/oczyszczanie-powietrza-technologie-neutralizacji-substancji-chemicznych-i-nieprzyjemnych-zapachow-
Wymagania UDT w zakresie eksploatacji urządzeń i rurociągów ciśnieniowych.
https://pzitsoddzialkatowice.clickmeeting.com/wymagania-udt-w-zakresie-eksploatacji-urzadzen-i-rurociagow-cisnieniowych-